Living my dream

Gepubliceerd op 27 maart 2022 om 21:01

Living my dream

Een paar jaar geleden ging ik voor het eerst alleen op reis naar Italië. Toen ik mijn voet in dit land had gezet, voelde het meteen als thuiskomen. Ik verbleef een aantal dagen bij een B&B in Verona, waar ik gelijk een klik had met de eigenaresse. De gastvrijheid, openheid, cultuur, de mensen en het landschap: Ik was opslag gewoon verliefd! Ik bezocht de mooiste plekjes in het noorden van Italië en dat in 4 dagen tijd. Het voelde voor mij als 4 weken. Overal waar ik was zag ik de mensen genieten. Het woord 'moeten' komt daar niet eens voor (zo heb ik het ervaren).

Toen ik terug naar huis ging, wilde ik één ding: weer terug naar Italië. Ik kreeg een beetje heimwee en miste het land. Italië had een grote indruk achtergelaten waar ik echte liefde voelde.

Het idee om daar te willen wonen was al aanwezig. En wat ik dan zou willen doen ook. Maar iets hield me tegen: mijn zoon die toen nog een stuk jonger was en op school zat. Dus mijn droom vervaagde langzamerhand met de tijd. 

Een jaar later ging ik weer terug en weer ervoer ik dat euforische gevoel van blijdschap. Italië bleef erg hangen en zat diep in mijn hart.

 

En hoe zit dat nu dan, Mariko?

Ja, meer dan ooit tevoren! Ik ben onlangs nog in Italië geweest! En wel in Toscane! Een droom die werkelijkheid werd. Want hoe gaaf was het om als trouwfotograaf daarnaartoe te gaan om een mooi portfolio neer te zetten. Meer hierover vertel ik je in een nieuwe blog. Ik heb de mooiste plekjes en locaties bezocht. En het beeld en gevoel werd steeds sterker en sterker om daar te gaan wonen. Mijn zoon is inmiddels ook ouder en hij gaf aan dat hij opzich zelf wil wonen (waarschijnlijk met zijn vriendin). Dit maakt dat ik nu wel mijn droom wil en kan waarmaken en daarnaartoe wil gaan werken. Een eigen B&B starten en als trouwfotograaf de mooiste trouwreportages maken.  

Manifesteren als een malle!

Geloof het of niet, het ging vanzelf. Toen ik terug kwam van de 4 daagse wedding experience in Toscane, kwamen beelden naar voren wat ik dan zou willen doen. Ik zag mezelf als trouwfotograaf, bruiloften shooten, gasten ontvangen in mijn B&B en zo ontzettend gelukkig zijn. Ik werd er gewoon blij van al die beelden die ik voorbij zag komen (dagdromen/ visualiseren).

Living my dream: in Italië wonen is één ding wat ik wil. En ik wil intens genieten ipv moeten (wat helaas hier in Nederland echt een mentaliteit is).

Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren met mijn verhaal. Wil je zelf ook jouw droom met mij delen? Neem dan gerust contact met mij op! Heel benieuwd naar jouw verhaal!

 

Living my dream

A few years ago I went on a solo trip to Italy for the first time. When I set my foot in this country, it immediately felt like coming home. I stayed for a few days at a B&B in Verona, where I immediately clicked with the owner. The hospitality, openness, culture, the people and the landscape: I just fell in love! I visited the most beautiful places in the north of Italy in 4 days. It felt like 4 weeks to me. Everywhere I was I saw people enjoying themselves. The word 'must' doesn't even appear there (that's how I experienced it). When I went back home, I wanted one thing: back to Italy. I got a little homesick and missed the country. Italy had left a big impression where I felt real love. The idea of ​​wanting to live there was already there. And what I would like to do. But something held me back: my son who was a lot younger at the time and was in school. So my dream gradually faded with time. A year later I went back and again I experienced that euphoric feeling of happiness. Italy stuck with me and was deep in my heart. 
 
What about now, Mariko?

Yes, more than ever before! I recently went to Italy inTuscany! A dream that became reality. Because how cool was it to go there as a wedding photographer to set up a beautiful portfolio for destination weddings! I will tell you more about this in a new blog. I have visited the most beautiful places and locations. And the image and feeling became stronger and stronger to live there. My son is now also older and he indicated that he wants to live on his own (probably with his girlfriend). This means that I want and can make my dream come true and I want to work towards it.

Manifesting like crazy!

Believe it or not, it came naturally.
When I came back from the 4 day wedding experience in Tuscany, images came up what I would like to do. I saw myself as a wedding photographer, shooting weddings, receiving guests in my B&B and being so incredibly happy. It just made me happy with all those images that I saw passing by (daydreaming). Living my dream; living in Italy is one thing that I want. And I want to enjoy intensely instead of having to (which unfortunately is really a mentality here in the Netherlands). I hope I have inspired you with my story. Do you also want to share your dream with me? Please feel free to contact me! Very curious about your story!